Subvention av läkemedel utanför förmån

Förskrivning till patient på recept, hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisning av produkter inom läkemedelsförmånen omfattas normalt av högkostnadsskyddet och expeditionen på apoteket kan ske med rabatt. Det förekommer att förskrivningar avser varor som ligger utanför förmånen, men som patienten av olika skäl ändå inte ska betala själv. Vid förskrivning av e-recept i NCS Cross anges information om regionsubventionen i doseringstexten.

Hantering på apotek

Apotekets faktura ska alltid innehålla uppgift om arbetsplatskod, förskrivarens namn, expedierad produkt, patientens födelseår samt transaktionsid (löpnummer eller motsvarande).

Vid fakturering av Näringspreparat samt Spolvätskor ska förutom uppgifterna ovan även alltid förskrivarens kostnadsställe framgå. Förskrivning från privata vårdcentraler ska för dessa två grupper faktureras den privata vårdcentralen.

Respektive faktura från apoteksaktör får inte erhålla fler än en subventionsgrupp, vidare får respektive faktura inte innehålla fler än en fakturamottagare. Fakturor som inte uppfyller kraven återsänds till leverantören. Kreditfaktura ska innehålla uppgift om vilken debitfaktura som avses.

Fakturaadress
Region Västernorrland
Kst: xxxxx
Leverantörsfakturor
Box 310
881 27 Sollefteå


Tillbaka till toppen