Mödrahälsovård - för vårdgivare

Söker du vård? Kontakta den Barnmorskemottagning som motsvarar ditt val av hälsocentral eller vårdcentral.

Länets barnmorskemottagningar hittar du på 1177.se.

1177 Vårdguiden - Barn och gravid

Mödrahälsovårdens mål

Mödrahälsovården (MHV) har en central roll för kvinnors och familjers hälsa genom att tillhandahålla rådgivning och insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa.

Mödrahälsovårdens uppdrag är att genom främjande och förebyggande insatser samt identifiering av risker för ohälsa, bidra till god sexuell och reproduktiv hälsa samt minimera risker och sjuklighet för kvinnor och barn under graviditet, förlossning och spädbarnstid.

Rapporter för föräldrabarnhälsovården

Föräldrabarnhälsovårdens årsrapporter på sida för Barnhälsovård 

Årsrapport Graviditetsregistret 2017 (pdf)


Tillbaka till toppen