Samverkan mellan kommunerna och Region Västernorrland

Regionen och länets sju kommuner har gjort en överenskommelse om samarbete och samordning för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst tillgodosedda.


Tillbaka till toppen