Barn och unga - MITTBUS

Överenskommelse om samarbete och samordning barn och unga - MITTBUS omfattar bland annat följande

  • Basnivå-specialistnivå
  • Barn som far illa
  • Samverkan vid placering utanför det egna hemmet

Överenskommelse samarbete och samordning barn och unga. MITTBUS (pdf)

Rutin skolorna, BUP och HAB i Västernorrland 

Rutin för samverkan och ansvarsfördelning mellan skolans huvudmän och BUP HAB 2022 (pdf)

Filmer om Alex som besöker olika ställen för hjälp

Filmerna ger information om besök vid olika samhällsinstanser och är riktade till barn och unga men även till deras föräldrar eller annan anhörig. Filmerna finns på flera språk inklusive teckenspråk.

Alex filmer-animerade - Uppdrag psykisk hälsa webbplats


Tillbaka till toppen