Egenvårdsbedömning

Rutiner och processflöden för egenvårdsbedömning av läkare när en patient skrivs ut från sjukhus, eller annan legitimerad personal på vårdcentral.

Rutinerna ger stöd till hälso- och sjukvårdspersonal när

  • patienten förväntas kunna ta ansvar för sin egenvård - men kan behöva praktiskt stöd för att utföra den
  • patienten inte förväntas kunna ta ansvar för sin egenvård

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter - Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Region Västernorrland (pdf)

Egenvårdsbedömning


Tillbaka till toppen