1. Bedömning om det är egenvård eller hälso- och sjukvård

  • Ska ske i samråd med patienten
  • Det är viktigt att samråd sker med utföraren för att bedömningen ska bli så riktig som möjligt
  • Om riskanalysen visar att patienten kan skadas i samband med egenvården kan ej egenvård beslutas
  • Utgå från patientens fysiska, psykiska hälsa och kognitiva förmåga samt livssituation
  • Om patienten själv ansvarar för sina läkemedel kan det bedömas som egenvård även om patienten behöver viss praktisk hjälp

Inom sjukhusvården

Inom sjukhusvården gör ansvarig läkare bedömningen vid utskrivning och i samband med samordnad vårdplanering eller vid besök på specialistmottagning.

I primärvården

I primärvården gör den legitimerade yrkesutövaren (läkare, distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast) bedömningen.

Om egenvård med eget ansvar brister eller är otillfredställande

Om utförarens medarbetare upplever att egenvård med eget ansvar brister eller är otillfredsställande ska det meddelas till ansvarig i hälso- och sjukvården av ansvarig områdeschef.


Tillbaka till toppen