B. Beslut om hälso- och sjukvård

  • Dokumenteras i patientens journal (på sjukhuset skriver läkaren bedömningen i slutanteckningen och i primärvården som en omvårdnadsanteckning)
  • För Hälso- och sjukvårdsuppgiften ansvarar

             a. regionen för insatsen

             b. och skriver vid behov delegering till hemtjänstpersonal eller personliga
                 assistenter i samråd med utförarens arbetsledning genom
                 hemsjukvårdsuppdrag

             c. och skriver hemsjukvårdsuppdrag som underlag till arbetsledningen
                 i hemtjänsten

             d. en plan/instruktion för uppgiften ska skrivas samt hur den ska följas upp

 


Tillbaka till toppen