Hans Wiklund, samordnare, Sundsvalls kommun

Varför är omställningen till en god och nära vård viktig?

Det är ett paradigmskifte; individen som medskapare och delaktig i planering av vård. Proaktivt istället för reaktivt. Nära vård till att fler kan utveckla sin egenvård, ha lättillgängliga vårdkontakter oavsett organisation/vårdgivare. Att vården ska uppfattas sömlös; där administrativa och organisatoriska gränser inte utgör systemhinder. Primärvård som navet, där också kommunens hälso- och sjukvård är primärvård i nära samverkan med vårdcentral/hälsocentral och specialistvården.

Hur vill du bidra till en ökad samverkan mellan kommuner och region?”

Vi har gemensamma mål och tankar om hur vi kan skapa en sömlös vård och undvika slutenvård. Personer ska kunna få vård i hemmet, men vi behöver få frihetsgraden att prova nya angreppssätt och sätt att arbeta, för att reformarbetet ska utvecklas vidare. En levande dialog mellan kommuner och region är avgörande för en samsyn om vägen framåt mot den gemensamma målbilden.


Tillbaka till toppen