Elin Berglund, samordnare, Timrå kommun

Varför är omställningen till en god och nära vård viktig?

God och nära vård handlar om att ställa om för framtiden för att klara att möta nya utmaningar och förutsättningar - vi måste göra annorlunda. I omställningen vill vi säkerställa en hälso- och sjukvård som är trygg, jämlik och tillgänglig för alla. Viktigast i den goda och nära vården är alltid individen och individens behov. Den tydliga tyngdpunkten ligger i relationer, delaktighet och medskapande, här finns det stora värdet med omställningen god och nära vård.

Hur vill du bidra till en ökad samverkan mellan kommuner och region?

Samverkan och goda samarbeten är helt avgörande för att lyckas med omställningen till en god och nära vård. I rollen som lokal samordnare vill jag bidra till ökad samverkan mellan kommuner och regioner genom ett förhållningssätt som bygger på öppenhet, nyfikenhet och förståelsen för att vi alla behövs. Vi behöver tillsammans skapa trygga relationer där vi klarar av att hantera komplexa och utmanande frågor utifrån ett helhetsperspektiv.

 


Tillbaka till toppen