Podd, filmer och länkar

Folder

God och nära Vård Västernorrland broschyr A6 uppslag (1).pdf

Introduktion till nära vård

Programmet god och nära vård i Västernorrland har tagit fram en film som en introduktion till nära vård. 

Introduktion till nära vård - syntolkad version

Film och poddcast från SKR

På SKRs, Sveriges Kommuner och Regioners, webbplats kan du ta del av en introduktionsfilm som beskriver vad nära vård är. Via webbplatsen kan du också lyssna på den poddcast som SKR producerat och där olika personer intervjuats om omställningen till en nära vård.

Filmen kan användas för att introducera nära vård för medarbetare, politiker och andra som jobbar med omställningen till nära vård.

Se filmen om nära vård på SKR:s webbplats

Lyssna på SKR:s poddcast Nära vård

Här finns också mer om omställningen via länkar till regeringskansliet och Sveriges kommuner och regioner:

Regeringskansliets information om reformen

Sveriges kommuner och regioner om omställningen till en nära vård

Sveriges kommuner och regioner om överenskommelsen

För dig som invånare


Tillbaka till toppen