Pågående projekt

Här visas de utvecklingsprojekt som samordnas av programmet via programmets projektportfölj.

Programmets styrgrupp beslutar om kriterier för urval årligen. Styrgruppen bedömer och beslutar om vilka projekt som ska inkluderas i programmets projektportfölj.

Inkluderingskriterierna är

Medarbetare i inom kommuner och region med en idén eller projekt där  minst ett av kriterierna för programmet uppfylls:

  1. Samverkan mellan region och kommun/kommuner (obligatoriskt)
  2. Personcentrerat förhållningssätt
  3. Hälsofrämjande, primärprevention och egenvård
  4. Utvecklad tillgänglighet; (fysisk och digitalt)

Frågor om projekten

Har du frågor om något av de inkluderade projekten kontakta naravard@rvn.se

Projekt i projektportföljen


Tillbaka till toppen