Programområden

Programmet God och nära vård i Västernorrland erbjuder ett fördjupat kompetensstöd inom sex programområden utpekade i enlighet med den nationella riktningen och länets behov.

Programområdenas stöd till medarbetare i länets kommuner och region

Programområdena hjälper inkluderade projekt genom att tillföra kunskap och metoder men kan också också knyta kontakter, agera metodstöd eller genomföra workshops i samverkan med projektet.

Alla programområden erbjuder:

  • Utbildning
  • Föreläsning, konferens
  • Mentorskap, coaching, metodstöd
  • Forum, samverkansytor, nätverkande
  • Kunskapsbank inom olika kompetensområden, omvärldsbevakning
  • Samordning övriga programområden

Programområdena är hämtade från SKR:s framgångsfaktorer för omställningen till nära vård. 


Tillbaka till toppen