Seminarier och utbildningar

Programmet god och nära vård i Västernorrland anordnar seminarier och utbildningar som ett led i utvecklingen till en god och nära vård i Västernorrland.

Lärseminarium

Med start i februari arrangeras lärseminarium månadsvis. Länkar för anmälan kommer att publiceras i god tid innan varje seminarium.

3 februari, tema: Digitalisering 

3 mars, tema: Personcentrering

Inspirationstimmar och konferens 2022

Under hösten genomfördes tre inspirationstimmar: Invånarperspektivet, Nära vård i vardagen och Att vända på perspektiven. Dessutom hölls en temakonferens om nära vård den 26 oktober.

Under våren genomfördes fem inspirationstimmar: Att göra God och nära vård, Personcentrering, Hälsofrämjande, förebyggande och egenvård, Digital förmåga och teknik och Samverkan. 

Inspirationstimmarna finns inspelade och du kan ta del av dem genom att kontakta naravard@rvn.se


Tillbaka till toppen