Fokusvecka för god och nära vård i Västernorrland 4 - 8 oktober 2021

Vad är nära vård? Hur ska vi göra i Västernorrland? Vad händer i övriga Sverige?

Välkommen till en digital fokusvecka för dig som arbetar inom kommun, region eller privat vårdgivare som berörs eller är intresserad av nära vård. 

Fokusveckan erbjuder inspirationsföreläsningar om arbetet för att nå en god och nära vård från bland andra Sveriges Kommuner och Regioner, Region Skåne och Malmö stad.

Föreläsningar

4 oktober klockan 11.00 - 12.00

  • Introduktion till fokusveckan, representanter från Programmet för God och nära vård i Västernorrland.
  • Det nationella perspektivet, Lisbeth Löpare, SKR

4 oktober klockan 15.00 - 16.00

  • Generationsskiften i nära liv och nära vård, Mats Olsson Kairos Future/Zappa intelligence

5 oktober klockan 15.00 - 16.00

  • Att stödja omställningen till nära vård - Varför och erfarenheter kring potentialer och utmaningar, Dag Norén Governo AB.
  • Mot en god och nära vård - från varför till hur, Sara Riggare föreläser och beskriver ur ett patientperspektiv

6 oktober klockan 11.00 - 12.00

  • Länets omställningsarbete - kommun och region i samverkan, Annelie Forsgren, kommunal utveckling, Jönköpings län
  • Patientkontrakt, Anette Nilsson SKR

7 oktober klockan 15.00 - 16.00

  • Mobila vårdteam, Region Skåne och Malmö Stad

8 oktober klockan 11.00 - 12.00

  • Nära vård i Västernorrland - Länets utvecklingsarbete i samverkan, företrädare för ledning och politik från både kommuner och region.

Anmälan

En länk till fokusveckans föreläsningar kommer att skickas ut via e-post till den som anmält sig. Länken kommer att skickas ut i god tid före 4 oktober.


Tillbaka till toppen