Bild visar nivåer för samverkan i länet: lokal nivå med tjänstemän, Länsnivå med tjänstemän och länsnivå politik, som är Social ReKo

Samverkansstruktur Västernorrland

Samverkansstrukturen består av tre nivåer:

Social ReKo

Består av politiker från berörda nämnder i kommunerna och regionen. Ordförande 2019-2022 är Krister Fagerström Mccarthy, ordförande Socialnämnden, Härnösands kommun. Vice ordförande är Elina Backlund Arab, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västernorrland.

Beredningsgruppen

Består av högre tjänstemän från kommunernas socialtjänst eller motsvarande, samt regionens hälso- och sjukvård. 

Lokala samverkansgrupper - LSG

Består av verksamhetschefer och enhetschefer från berörda verksamheter i kommunerna och regionen.


Tillbaka till toppen