Trygg, säker och samordnad vård- och omsorgsprocess

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård syftar till att främja en god vård och omsorg för patienter som efter utskrivning behöver insatser från kommun och öppen vård.

Målet är att onödig vistelse i den slutna vården ska undvikas så långt det är möjligt.

Centrala delar i lagstiftningen handlar om hur kommun och region ska samverka kring gemensamma patienter vid in- och utskrivning från sjukhus.

Länsövergripande överenskommelse och rutiner

Utbildningsmaterial och manualer


Tillbaka till toppen