Utbildningsmaterial och manualer

Samverkan mellan region och kommuner vid in- och utskrivning av patienter i sluten hälso- och sjukvård (powerpoint)

Manual för SIP

Beskrivning och rutiner fristående meddelande.pdf

Skapa och skicka fristående meddelande i Prator.pdf

Utbildningsfilmer

Bakgrund och innehåll

Eventuell behov av sluten vård

 • Vårdrapport
 • Kommunikation och informationsöverföring när patienten inte skrivs in i sluten vård 

Behov av slutenvård/inskrivning

 • Inskrivningsmeddelande från slutenvården
 • Svar från öppenvård/kommun på inskrivningsmeddelande

Får vård i slutenvård

 • Utskrivningsrapport från slutenvården
 • Öppenvård/kommun tar del av utskrivningsrapport och påbörjar egna planeringen

Skrivs ut från slutenvård

 • Utskrivningsklar
 • Utskrivningsmeddelande

Åter i hemmet, SIP

 • Genomföra och följa upp SIP

Lagen om samverkan vid utskrivning (2017:612)

 • Sammanfattning av ny lag
 • Stödmaterial för patient och medarbetare
 • Internt förberedelsearbete för respektive organisation

Tillbaka till toppen