Smittskydd

Smittskyddsenheten är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen.

Smittskyddsenheten arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Arbetet sker bland annat genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. Vår verksamhet omfattar även Strama - Samverkan mot antibiotikaresistens.

Covid-19 - här hittar du information från Smittskyddsenheten.

Nyhetsarkiv

Länk till sida med information om covid-19 för vårdgivare
Statistik och fakta om covid-19 och coronavirus

Nyheter från Smittskydd

  • En äldre person vaccineras.
    2022-04-04 Fjärde dos till alla som är 65 år eller äldre

    Nu erbjuds alla som är 65 år eller äldre en fjärde dos vaccin mot covid-19. Anledningen är den ökade smittspridningen i vissa delar av Europa och a...

    Vård Corona och Covid-19

Tillbaka till toppen