Lagar och förordningar som rör smittskydd

Lagar, förordningar och myndigheter för Smittskydd Västernorrland. Nationella och regionala aktörer.

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Svensk författningssamling 1982:1982:763 t.o.m. SFS 2016:1298 (riksdagen.se)

Livsmedelslag (2006:804) Svensk författningssamling 2006:2006:804 t.o.m. SFS 2021:552 (riksdagen.se)

Livsmedelsförordning (2006:813) Svensk författningssamling 2006:2006:813 t.o.m. SFS 2022:269 (riksdagen.se)

Miljöbalk (1998:808) Svensk författningssamling 1998:1998:808 t.o.m. SFS 2022:727 (riksdagen.se)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Svensk författningssamling 2009:2009:400 t.o.m. SFS 2022:678 (riksdagen.se)

Smittskyddslag (2004:168) Svensk författningssamling 2004:2004:168 t.o.m. SFS 2022:217 (riksdagen.se)

Smittskyddsförordning (2004:255) Svensk författningssamling 2004:2004:255 t.o.m. SFS 2022:579 (riksdagen.se)

Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Svensk författningssamling 2006:2006:1570 t.o.m. SFS 2019:927  (riksdagen.se)

Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler Svensk författningssamling 2006:2006:323 t.o.m. 2019:924 (riksdagen.se)

Myndigheter

Arbetsmiljöverket (www.av.se)

Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se)

Jordbruksverket - Djurskydd, smittskydd, djurhälsa och folkhälsa (www.jordbruksverket.se)

Livsmedelsverket (www.livsmedelsverket.se)

Länsstyrelsen Västernorrland (www.lansstyrelsen.se/vasternorrland)

Migrationsverket (www.migrationsverket.se)

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (www.msb.se)

Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se)

SVA – Statens veterinärmedicinska anstalt (www.sva.se)

Miljökontor

Härnösands kommun - Bygga, bo, trafik och miljö (www.harnosand.se)

Kramfors kommun - Miljö och hälsa (www.kramfors.se)

Sollefteå kommun (www.solleftea.se)

Sundsvalls kommun - Miljökontoret (www.sundsvall.se)

Timrå kommun (www.timra.se)

Ånge kommun - Miljöfarlig verksamhet (www.ange.se)

Örnsköldsviks kommun (www.ornskoldsvik.se)


Tillbaka till toppen