Fortsatt sjunkande antal covidfall

2022-08-18 08:55

För andra veckan i rad sjönk antalet konstaterade fall av covid-19 under vecka 32 då 187 fall registrerades.

Detta kan jämföras med 202 fall vecka 31 och 248 fall vecka 30. Även antalet inneliggande med coviddiagnos sjönk föregående vecka på sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik. På Sollefteå sjukhus har dock antalet sjukhusvårdade gått upp den senaste veckan. I regionen vårdas för närvarande en covidpatient på IVA.

Beredskap för fler fall i höst

I och med att barn och vuxna alltmer återgår till ordinarie aktiviteter såsom skola, jobb och fritidssysselsättningar finns en risk att smittspridningen av covid-19 tar ny fart. Detta kan komma att avspeglas i vård- och omsorg med ett ökat antal inlagda patienter och större sjukfrånvaro hos personal. Vård- och omsorgspersonal, patienter och brukare av hemtjänst, äldreomsorg och viss LSS bör enligt gällande rekommendationer testa sig för covid-19 vid symtom.

Höstdos av covidvaccin

Från och med den 1 september rekommenderas en påfyllnadsdos, så kallad höstdos, mot covid-19 till alla från 65 års ålder, till personer som bor på särskilt boende för äldre eller har hemtjänst/hemsjukvård samt till alla från 18 års ålder som tillhör en riskgrupp. Dessutom erbjuds en höstdos till alla övriga invånare i åldern 18-64 år. I denna senare grupp ingår även vård- och omsorgspersonal som är yngre än 65 år och saknar riskfaktorer. Bokning av vaccination sker via 1177.se och tidböckerna öppnar under vecka 33.

Vilka regler gäller nu?

Covid-19 är en anmälningspliktig sjukdom (för laboratorier) och inom vård- och omsorg är sjukdomen också smittspårningspliktig. Nedan sammanfattas gällande rekommendationer:

  • Alla som är över 18 år rekommenderas tre doser vaccin. Detta utgör ett grundskydd mot allvarlig covid-19-sjukdom. Vuxna som är ovaccinerade bör vara försiktiga och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Vårdpersonal bör testa sig med PCR-provtagning vid symtom, se ovan! Vid positivt test kan återgång till arbetet ske vid allmän förbättring, två dygns feberfrihet och tidigast efter fem dygn räknat från symtomdebut, förutsatt att personalen är vaccinerad med tre doser. Läs mer på Provtagning covid-19
  • Inom vård- och omsorg gäller särskilda smittskyddsåtgärder. Aktuella riktlinjer återfinns i styrdokument från regionens vårdhygieniska funktion. Mer infromation finns på vårdhygiens sidor på Region Västernorrlands intranät. Regionen tillämpar munskyddsanvändning hos personal i syfte ”source control”.

Chefer inom regionens verksamheter uppmanas att dagligen läsa aktuell information och nyheter på intranätet. Riktad information om covid-19 och arbetsmiljö för chefer finns också på Region Västernorrlands intranät.


Tillbaka till toppen