TBE upptäckt i Västernorrland

2022-08-15 17:26

Ett fall av fästingburen hjärninflammation, TBE, har under sommaren konstaterats i Västernorrland, där smittan med stor sannolikhet överförts inom länets gränser.

TBE (på engelska: tick-borne encephalitis) är en virussjukdom som kan spridas till människor vid fästingbett. De flesta som blir infekterade får inga eller enbart milda symtom, men runt en fjärdedel drabbas av hjärn- och-/eller hjärnhinneinflammation.

Ofta har sjukdomen två faser där den första består av ett influensaliknande insjuknande med feber, muskel- och huvudvärk som efter några dagars förbättring följs av en andra fas med hög feber, svår huvudvärk, förvirring och ibland förlamning eller kramper. Tiden mellan bett och insjuknande är oftast 1-2 veckor. Majoriteten blir helt återställda, men cirka 40% av patienterna får långvariga besvär såsom koncentrations- och minnesstörningar. TBE smittar inte mellan människor.

I Sverige finns TBE främst i mellersta och södra delen av landet och flest fall rapporteras från Uppland, Sörmland och områden kring Mälaren. Smittan har under senare år även spridit sig västerut.

I Västernorrland finns sedan tidigare bara ett känt fall av TBE där smittan sannolikt överförts inom länet. Det fallet inträffade 2009 i Örnsköldsviks kommun. Studier har visat att fästingar ökar i antal och utbredning norrut, vilket skapar förutsättningar för TBE-viruset att spridas här.

Utredning av ett sjukdomsfall av TBE som anmälts till smittskyddsläkaren under sommaren talar för att smittan överförts i Timrå kommun. Patienten är efter en kortare tids sjukhusvård utskriven till hemmet. Att två inhemska fall av TBE upptäckts i Västernorrland de senaste 13 åren föranleder inga omedelbara förändringar av våra rekommendationer.

Eftersom en annan fästingburen sjukdom, Borreliainfektion, redan finns i länet, har det även tidigare varit viktigt att så lång som möjligt skydda sig från fästingar. Risken för fästingbett kan minskas genom att bära heltäckande kläder ute i skog och mark och genom att regelbundet inspektera kroppen och kläderna och avlägsna eventuella fästingar, helst innan de biter sig fast.

Det finns ett mycket effektivt vaccin mot TBE. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till personer som bor eller har sommarvistelse i riskområden för TBE och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna.

TBE är en anmälningspliktig sjukdom och smittskyddsläkaren får kontinuerligt kännedom om fall som konstateras i länet. Västernorrland är fortfarande ett av de länen med lägst förekomst av TBE i Sverige och det är viktigt att komma ihåg att även i fästingrika områden är det mycket ovanligt att bli sjuk efter ett fästingbett.

Specifika läkemedel saknas mot TBE och behandlingen inriktas mot symtomen. Borreliainfektion däremot kan behandlas med antibiotika, men mot den sjukdomen finns i dagsläget inget kommersiellt tillgängligt vaccin.

För läkare är det viktigt att ta prov för TBE vid utredning av virusorsakade hjärn- och hjärnhinneinflammationer, även hos personer som uppger att de enbart vistats inom länet gränser.

För vårdgivare i Region Västernorrland finns mer information på Smittskyddets sidor på rvn.se

Läs mer om TBE på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Sjukdomsinformation om TBE — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

För allmänheten och patienter:

TBE - fästingburen hjärninflammation (1177.se) 


Tillbaka till toppen