Förskola och skola

Små barns infektionsförsvar är inte lika välutvecklat som hos äldre barn och vuxna. Nära kontakt med många andra barn ökar risken för smitta. Barn på förskola blir därför mer utsatta för infektioner än andra barn. Här hittar du material kopplat till smitta i förskola och skola.

Dokument framtagna av smittskyddsenheten i syfte att underlätta arbetet med smitta samt andra dokument och länkar som också är relevant för detta arbete.

Allmänna hygienrutiner i förskolan (pdf)

Höjd hygien- och städnivå vid utbrott av smitta (pdf)

Förskolans föräldrainformation (pdf)

Material från andra

Smitta i förskola - en kunskapsöversikt (Folkhälsomyndigheten). En bok som bland annat handlar om hur man minskar risken för smittspridning i barngruppen och hur man kan engagera barnen i det arbetet.

Hyfs - hygiensjuksköterska i förskola (tillhör smittskyddsenheten i Västra Götaland) Här finns bland annat informations- och instruktionsfilmer. 

Kan barnet gå till förskolan eller vara hemma?

I  broschyren vardagsinfektioner finns råd och vägledning kring barns infektioner. Råd kring barns vardagsinfektioner är utarbetad i samarbete mellan Barnhälsovårdensenheten och Smittskyddsenheten Region Västernorrland.

När barnet är sjukt - föräldrainformation är ett översatt dokument som återfinns på flertalet språk och kan användas i förskola och skola. Förlaga till dessa dokument har utarbetats av Smittskyddsenheten Västerbotten.

Översättningar till andra språk.

Informationsmaterial riktat till barnen

Bamse tvättar händerna - affisch att skriva ut - svensk version (pdf)

Bamse tvättar händerna - affisch att skriva ut - engelsk version (pdf)

Hyfs har skrivit en egen handtvättslåt och musikvideo "Alla tvättar händerna".

 


Tillbaka till toppen