Smittor

Sjukdomar som smittar är vanligen någon typ av infektion som sprids från en person till en annan och orsakas oftast av bakterier och virus.

Här presenterar smittskyddsenheten dokument framtagna av smittskyddsenheten i syfte att underlätta arbetet med smittor samt andra dokument och länkar som också är relevant för detta arbete

Under Smittsamma sjukdomar A-Ö på Folkhälsomyndighetens webbplats finns grundfakta om många olika smittor.


Tillbaka till toppen