Apkoppor (monkeypox)

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Apkoppor är en virussjukdom som huvudsakligen sprids från djur till människor, men överföring mellan människor kan också ske. Sjukdomen förekommer vanligtvis i västra och centrala Afrika och har tidigare varit ovanlig i Europa.

Sedan tidigare är det känt att viruset kan spridas via droppsmitta och via nära hudkontakt. Sedan våren 2022 har en spridning av en mildare form av sjukdomen setts i Europa och Nordamerika där de flesta fallen har identifierats bland män som har sex med män.

Apkoppor orsakas av apkoppsvirus, en art av ortopoxvirus.

Sjukdomsinformation

Apkoppor (folkhalsomyndigheten.se)

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad från smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Handläggning vid misstänkta och bekräftade fall av apkoppor

Misstänkta fall av apkoppor – provtagning och åtgärder (folkhalsomyndigheten.se)

Orthopoxvirus (PCR) — (folkhalsomyndigheten.se)

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Infektion med apkoppor är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Alla fall av infektion med apkoppor ska anmälas till smittskyddsläkaren. Anmälan görs via SmiNet.

Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen (folkhalsomyndigheten.se)

Anmälningsrutiner

Vaccination

EU har godkänt ett vaccin mot apkoppor, Imvanex (säljs i Nordamerika under namnen Jynneos och Imvamune). Vaccinet innehåller ett levande modifierat virus som inte kan föröka sig i kroppen och är godkänt för personer 18 år och äldre.

Vaccintillgången är ytterst begränsad och EU:s myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser, Hera, har donerat ett mindre antal doser apkoppsvaccin till Sverige.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att vaccinet endast ska ges som postexpositionsprofylax, dvs. för att förebygga eller mildra sjukdom hos personer som är utsatta för smitta, men ännu inte hunnit utveckla symtom. Personer som är aktuella för vaccination kommer i regel att identifieras via smittspårning och kontaktas av vården.

Västernorrland  har tilldelats ett fåtal vaccindoser och bedömningar avseende vaccination kommer att ske via regionens infektionsklinik.

Utbrottsinformation

Aktuellt utbrott apkoppor (folkhalsomyndigheten.se)

Informationsmaterial

På Folhälsomyndighetens webbplats finns patientinformation om apkoppor på svenska och flera andra språk:

Informationsmaterial om apkoppor på svenska och flera andra språk (folkhalsomyndigheten.se)

Information om apkoppor för allmänheten (1177.se)


Tillbaka till toppen