Covid-19, ny coronavirussjukdom

Bekräftade fall och sjukhusvårdade

Antal bekräftade fall: 56 745 (2022-11-16) 

Totalt antal som vårdas på sjukhus: 37 (2022-11-16) 

Antal som vårdas på IVA: 0 (2022-11-16) 

Antal vårdade i smittsam fas: 30  (2022-11-16) 

Antal avlidna: 689 (2022-11-16) 

Antal bekräftade fall och avlidna hämtas från Folkhälsomyndigheten och uppdateras veckovis. Antal som vårdas på sjukhus och IVA samt antal vårdade i smittsam fas hämtas från Region Västernorrlands egna system och uppdateras också veckovis. 

Senast uppdaterad torsdagen den 17 november klockan 14.42

Smittskyddsenheten lägger på denna sida upp regionala handläggningsrutiner för covid-19 samt länkar till andra relevanta dokument och webbsidor.

Information för sjukvården

Regional handläggningsrutin för covid-19 - med bilagor

Handläggningsrutin för misstänkta och bekräftade fall av covid-19 anpassade för Region Västernorrland. Innehåller provtagningsinformation och vårdhygieniska riktlinjer.

Covid-19 Vårdhygienisk riktlinje (pdf)

Smittskyddsblad covid-19

Smittskyddsblad (slf.se) 

Patientinformation på svenska och flera andra språk (slf.se) Scrolla ner till covid-19.

Information om skyddsutrustning

Lathund - Skyddsutrustning vid vård av patient med covid-19, inom Kommunal vård och omsorg (pdf)

Lathund - Skyddsutrustning för personal inom RVN och för privata vårdgivare (pdf)

Mer information om covid-19 för vårdgivare

Mer information om covid-19 för dig som vårdgivare. Se länkar nedan eller i menyn.

Provtagning covid-19

Smittspårning covid-19

Vaccination covid-19

Klinisk vägledning

Städrutin covid-19 (pdf)

Statistik och fakta om covid-19

Affischer och patientinformation covid-19

Covid-19 i Västernorrland – aktuellt läge

Tillbaka till toppen