Covid-19, ny coronavirussjukdom

Bekräftade fall och sjukhusvårdade

Antal bekräftade fall: 53 610 (2022-05-18)

Totalt antal som vårdas på sjukhus: 6 (2022-05-19)

Antal som vårdas på IVA: 0 (2022-05-19)

Antal vårdade i smittsam fas: 4 (2022-05-19)

Antal avlidna: 602 (2022-05-18)

Antal bekräftade fall och avlidna uppdateras veckovis. Antal som vårdas på sjukhus och IVA samt antal vårdade i smittsam fas uppdateras dagligen under vardagar med gårdagens siffror.

Senast uppdaterad fredagen den 20 maj klockan 15:25.

Smittskyddsenheten lägger på denna sida upp regionala handläggningsrutiner för covid-19 samt länkar till andra relevanta dokument och webbsidor.

Information för sjukvården

Regional handläggningsrutin för covid-19 - med bilagor

Handläggningsrutin för misstänkta och bekräftade fall av covid-19 anpassade för Region Västernorrland. Innehåller provtagningsinformation och vårdhygieniska riktlinjer.

Covid-19 Vårdhygienisk riktlinje

Smittskyddsblad covid-19

Läkarinformation (Smittskyddsläkarföreningen) 

Patientinformation på svenska och flera andra språk (Smittskyddsläkarföreningen) Scrolla ner till covid-19.

Information om skyddsutrustning

Lathund - Skyddsutrustning vid vård av patient med covid-19, inom Kommunal vård och omsorg (pdf)

Lathund - Skyddsutrustning för personal inom RVN och för privata vårdgivare (pdf)

Mer information om covid-19 för vårdgivare

Mer information om covid-19 för dig som vårdgivare. Se länkar nedan eller i menyn.

Provtagning covid-19

Smittspårning covid-19

Vaccination covid-19

Klinisk vägledning

Städrutin covid-19

Statistik och fakta om covid-19

Affischer och patientinformation covid-19

Covid-19 i Västernorrland – aktuellt läge

Tillbaka till toppen