Klinisk vägledning

Information till intygsskrivande läkare med anledning av covid-19 (pdf)

Nationellt vårdprogram covid-19 (infektion.net)

Läkemedel

Covid-19 – läkemedelsrekommendationer

Smittsamhetsbedömning covid-19

Stöd för smittsamhetsbedömning, det vill säga hur länge vård- och omsorgspersonal behöver stanna hemma från arbetet och hur länge patienter och omsorgstagare behöver isoleras, finns i Folkhälsomyndighetens dokument.

Till förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg, version 3, 2022-10-28 (folkhalsomyndigheten.se)

Till smittsamhetsbedömning vid covid 221110 (pdf)


Tillbaka till toppen