Provtagning covid-19

Här samlas dokument som rör hantering av provtagning för SARS-CoV-2, PCR- och antikroppstest. Du hittar information om antigen snabbtest på undersida i menyn.

Akut infektion (PCR)

Provtagningsindikation PCR-test för covid-19 (riktlinje - pdf)

Stöd för provtagning och smittspårning avseende covid-19 inom LSS-verksamheter och liknande i Västernorrland (pdf)

Provtagningsanvisning Coronavirus SARS-CoV-2

Instruktionsfilm för nasofarynxprov (youtube.se)

Provtagning vid screening och smittspårning inom vård och omsorg

Riktlinje för screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre. Version 21, 220607.pdf

Covid-19 Screening och smittspårning inom RVN och för privata vårdgivare 220603 (pdf)

Stöd för provtagning och smittspårning avseende covid-19 inom LSS-verksamheter och liknande i Västernorrland.pdf

Provtagning av vård- och omsorgspersonal vid symtom på covid-19

Vård- och omsorgspersonal som rekommenderas provtagning vid symtom på covid-19 enligt gällande provtagningsindikation hänvisas till provtagning på hälso- och vårdcentraler. Nedanstående rutin beskriver provtagning för vård- och omsorgspersonal:

Provtagning avseende covid-19 hos vård och äldreomsorgspersonal med symtom (pdf)

Ett pilotprojekt med egenprovtagning för vårdpersonal på Sundsvalls sjukhus genomförs under vecka 42-47, 2022. Nedanstående rutin beskriver egenprovtagning för personal på Sundsvalls sjukhus.

Provtagning vårdpersonal Sundsvalls sjukhus, pilotprojekt (pdf)

Genomgången infektion covid-19 (antikroppstest)

Antikroppsprovtagning görs på medicinsk indikation. Skilj på antikroppsprov efter genomgången infektion och antikroppsprov efter vaccination.

Se provtagningsanvisningar från Laboratoriemedicin Västernorrland.

Provtagningsanvisning SARS Coronavirus 2 antikropp P (word)

Provtagningsanvisning Anti-SARS-CoV-2, Immunitetskontroll, P (Word)


Tillbaka till toppen