Vaccination mot covid-19

Här samlar vi information, stöd och rutiner till dig som ska vaccinera. Detta material uppdateras löpande.

Folkhälsomyndigheten: Vaccination mot covid-19 - För personal inom vård och omsorg

Uppdaterat: Förvaring och iordningsställande av Nuvaxovid


Tillbaka till toppen