Mässlingsskydd hos personal

Smittskyddsläkaren rekommenderar att all personal som arbetar inom hälso- och sjukvården, samt alla andra anställda inom Region Västernorrland som arbetar eller regelbundet vistas i lokaler där vård bedrivs, ska vara skyddade mot mässling.


Tillbaka till toppen