Strama - antibiotika och resistens

Här hittar du behandlingsrekommendationer och informationsmaterial om antibiotika och resistens.

Antibiotikaresistens (ABR) är ett snabbt växande problem, såväl globalt som nationellt och lokalt i Västernorrland.

Strama Västernorrland arbetar för att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner. Förteckning över medlemmar i Stramagruppen hittar du via relaterade länkar. Minnesanteckningar från våra Stramamöten hittar du på intranätet under ”Information och arbetssätt/Läkemedel/Antibiotika/Strama - antibiotika och resistens".

Strama arbetar också med återföring av data om resistens och antibiotikaförskrivning och tillhandahållande av uppdaterade riktlinjer för handläggning av vanliga bakteriella infektioner.

Aktuellt från Strama


Tillbaka till toppen