Antibiotikaförsäljningen på recept fortsatte att minska 2021

2022-02-24 17:25

Antibiotikaförsäljningen på recept fortsatte att minska i Region Västernorrland under 2021 jämfört med 2020.

Positiva trender regionalt är att andelen fluorokinoloner av antibiotika som ofta används vid urinvägsinfektion har minskat och även att andelen inköpt bredspektrumantibiotika i form av fluorokinoloner och cefalosporiner, till slutenvården sjunkit.

Pandemins påverkan på både slutenvård och öppenvård försvårar tolkningen av antibiotikastatistiken för åren 2020–2021.

Antibiotikastatistik


Tillbaka till toppen