Antibiotikabladet

Strama Västernorrland arbetar för att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner.

AntibiotikaBladet är ett nyhetsbrev från Strama Västernorrland om antibiotika och antibiotikaresistens med lokalt, nationellt och globalt perspektiv.


Tillbaka till toppen