Antibiotikarelaterade styrdokument

Här finns länkar till aktuella styrdokument avseende antibiotikabehandling och profylax samt beredning av antibiotika.

Styrdokument är under revidering och sidan kommer att uppdateras!

Behandling

 

Profylax

 

Beredning

 

Kontakt

Om du har förslag på styrdokument som platsar på denna sida, vänligen kontakta maria.tempe@rvn.se


Tillbaka till toppen