Behandlingsrekommendationer slutenvård

Här hittar du länkar till dokument och hemsidor med lokala såväl som nationella behandlingsrekommendationer och information kring antibiotikabehandling för infektioner som behandlas i slutenvården.

 

Stramas logotyp

Nationella behandlingsrekommendationer för slutenvården finns via strama.se Högt upp i vänstermenyn klickar du på länken som heter "Strama nationell – Behandlingsrekommendationer i app".

Stramas webbplats

Du kan också ladda ned appen Strama nationell kostnadsfritt till din telefon, sök på "Strama nationell" i Google Play eller App Store.

 

 

Bild som visar NCS Cross: Mina funktioner/Strama Nationell

 

 

Det finns en direktlänk till de nationella riktlinjerna i NCS Cross. Klicka på  länken "Strama Nationell" under Mina funktioner i vänstermenyn!

 

 

Dosering av antibiotika

Referensgruppen för antibiotikafrågor, RAF, publicerar kunskapsunderlag om antibiotikadosering och antibiotikakompendium.

Referensgruppen för antibiotikafrågor, RAF - sls.se

Antibiotika vid graviditet 

INFPREG Kunskapscentrum för infektioner under graviditet

Infektionsläkarföreningens vårdprogram

Pneumoni

UVI

Sepsis/septisk chock

Bakteriella CNS-infektioner

Virala CNS-infektioner

Led- och skelettinfektioner

Endokardit

Clostridium difficile

Antibiotikaprofylax

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp (SBU)


Tillbaka till toppen