Elektroniskt högkostnadsskydd

Från och med den 1 december 2021 hanteras högkostnadsskydd och frikort elektroniskt i Västernorrland. Denna information riktar sig i första hand till privata vårdgivare som har avtal med Region Västernorrland.

Från 1 december 2021 används tjänsten eFrikort från leverantören CGI för att registrera betalningar, kontrollera om patienten har frikort och för att se kvarvarande belopp innan frikort uppnås. 

Tjänsten eFrikort - läs mer

För patienterna innebär eFrikort att de inte längre använder fysiska högkostnadskort och frikort.

Vad tjänsten innebär för vårdgivare

För vårdgivare inom regionen innebär det att vi tar ett större ansvar för att hantera patienternas högkostnadsskydd och frikort. Hanteringen blir mer transparent och enhetlig, samt bidrar till högre kvalitet och bättre service för patienterna. Vidare säkrar vi patienternas rättighet till högkostnadsskydd genom att undvika att patienter överdebiteras.

Tjänsten eFrikort håller reda på patientens alla betalningar och frikort samt rapporterar om en patient betalat för mycket, överdebiterats. De vårdgivare som överdebiterat patienten ansvarar för att återbetala rätt belopp till patienten.

Alla som utför vård som ingår i högkostnadsskyddet berörs och ska följa de rutiner och den hantering som tagits fram för användande av tjänsten inkluderat informationen på dessa sidor.

Hur tjänsten ska användas beror på typen av vårdgivare och du hittar mer information på sidor riktade till specifika grupper som du hittar via sidmenyn.

Kontakt

Har ni frågor eller vill ha mer information tveka inte att kontakta regionens support för eFrikort: support.efrikort@rvn.se


Tillbaka till toppen