Nutrition

Ett gott näringstillstånd är nödvändigt för en god livskvalitet, för att förebygga sjukdom och för att medicinsk behandling ska ha bästa möjliga effekt. Undernäring försämrar sårläkning, ökar risk för trycksår, fall, vårdrelaterade infektioner och försämrar psykiskt mående.

Du kan läsa mer om nutrition och att förebygga och behandla undernäring i vår regiongemensamma riktlinje Nutrition - Förebygg och behandla undernäring (pdf), i Nutrition - vårdhandboken.se och i Socialstyrelsens kunskapsstöd Att förebygga och behandla undernäring - socialstyrelsen.se.

 


Tillbaka till toppen