Remiss för smittspårning av covid-19 är uppdaterad

2022-01-26 17:15

Behandlande läkare måste informera patienten om det positiva provsvaret innan remiss för smittspårning skickas.

På remissen ska det framgå om personen som remitteras för smittspårning är personal inom vård och omsorg och i så fall var hen arbetar.

Mer information och dokument smittspårningsremiss finns på denna sida.

 


Tillbaka till toppen