Reviderad provtagningsindikation och förtydligande dokument avseende provtagning och smittspårning covid-19 inom LSS

2022-03-02 09:11

Reviderad provtagningsindikation och förtydligande dokument finns avseende provtagning och smittspårning inom LSS. Gäller från och med 2022-03-01.


Tillbaka till toppen