Lars-Johan Vestlinder, sjuksköterska på sömn/c-pap-mottagningen, håller i en snarkmaskin.
Lars-Johan Vestlinder, sjuksköterska på sömn/c-pap-mottagningen.

Vi återanvänder snarkmaskiner som inte längre används

2022-04-20 14:52

Patienter eller anhöriga som har en snarkmaskin hemma som inte längre används ombeds att lämna tillbaka den till vården. Snarkmaskinerna kontrolleras och kan därefter användas av en ny patient.

Det finns ett stort behov av cpap’er, snarkmaskiner, i Västernorrland. Patienter med svåra sömnapnébesvär är fler än tillgången på snarkmaskiner. Därför vädjar nu sömnmottagningen i regionen till patienter och anhöriga att lämna tillbaka maskiner som inte används.

Vi vet att det förmodligen finns maskiner liggande i garderober, byrålådor, på vindar och i garage som inte längre används och som skulle kunna komma till nytta för en ny patient, säger Maria Hellman, enhetschef Sömnmottagningen, Region Västernorrland.

Återlämning av cpap

Cpap'en kan lämnas till närmaste vård- eller hälsocentral eller direkt till sömnmottagningen på sjukhuset i Sundsvall.

Sömnmottagningen ligger på avdelning 16A, hiss 2, våning 6.

Noggranna kontroller

Återlämnade cpap'er kontrolleras av ingenjörer vid Medicinteknisk avdelning som därefter bedömer om maskinen kan återanvändas. 


Tillbaka till toppen