Hantering av emballage och kyllådor

2022-05-18 10:46

Kyllådan med dess kylelement samt ytteremballage återanvänds och ska därför returneras omgående till Oriola.

För leveranser med TWS och BEST, be chauffören vänta medan du packar upp leveransen så att chauffören tar med sig kyllådan i retur till Oriola. Om du inte har möjlighet att returnera kyllådan direkt vid leveranstillfället måste du kontakta MSD vaccinservice. Vid en extra upphämtning av kyllådan kan en extra avgift (om ca 300 kr) tillkomma.

För leveranser med PostNord och Jetpak, följ instruktionerna som medföljer lådan.

Kontaktuppgifter

MSD vaccinservice telefonnummer 0771-515100 eller e-post order@msdvaccinservice.se


Tillbaka till toppen