Ökad efterfrågan på Pneumovax

2020-03-25 09:39

Med anledning av ökad efterfrågan på Pneumovax i samband med COVID-19-utbrottet begränsar MSD antalet förpackningar per beställning från och med 2020-03-24.

Detta är en åtgärd för att undvika hamstring och gäller för alla beställningar. Tills vidare gäller max 40 doser per beställning av Pneumovax, det vill säga max 4 st. 10-pack (vnr 466587).

Frågor hänvisas till:

Birgitta Sterner, Tender Manager

MSD
Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm
PO Box 45192, 104 30 Stockholm
birgitta.sterner@merck.com
T +46(0)8 578 13 772
M +46(0)76 393 74 13


Tillbaka till toppen