Resevaccination

Resevaccinationer hänvisas i första hand till privata aktörer.

Patientinformation om resevaccinationer finns exempelvis på 1177 Reseråd och vaccinationer, Reserådet och Vaccinationsguiden.

Reseråd och vaccinationer (1177.se)

Reserådet - Vaccinationsrådgivning på nätet (reseradet.se)

Vaccinationsguiden (vaccinationsguiden.se)

På infektionskliniken i Sundsvall finns en särskild mottagning för avancerad resemedicinsk rådgivning och vaccination, dit personer som till exempel ska vistas längre perioder i tropiska områden kan vända sig. Bokning sker via 1177 eller TeleQ infektionsmottagningen.


Tillbaka till toppen