Blanketter - ordination

Ordination av vaccin mot influensa och pneumokocksjukdom ska som regel göras i journalsystemet Mitt vaccin. Om pappersblankett ändå behöver användas under en övergångsperiod i på särskilt boende (SÄBO) eller i kommunal hemsjukvård används denna blankett:

Ordinationslista influensavaccin särskilt boende/hemsjukvård (pdf)


Tillbaka till toppen