Informationsmaterial säsongsinfluensa vaccination

Affischer säsongsinfluensa

Här finns affischer gällande influensavaccination 2022. Skriv ut och sätt upp på enheten. Affischerna riktar sig mot riskgrupper, 65 + och gravida. Notera att filen innehåller flera affischer, anslå de som är relevanta för er.

Affischer säsongsinfluensa 2022 (pdf)

Vaccinationer till gravida

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett särskilt informationsblad om vaccinationer till gravida som handlar om influensa, covid-19 och kikhosta. Detta kan med fördel delas ut på mödravårdscentraler och återfinns här:

Informationsblad till gravida om influensa, covid-19 och kikhosta (folkhalsomyndigheten.se)

 


Tillbaka till toppen