Aktuell statistik över vaccination mot säsongsinfluensa

Världshälsoorganisationen, WHO, har satt upp ett mål om 75% vaccinationstäckning för säsongsinfluensa hos personer över 65 år.

Västernorrland har under många år i den officiella statistiken legat bland de regioner med absolut lägst vaccinationstäckning i Sverige. Sannolikt beror det delvis på en felaktig och ofullständig registrering av influensavaccinationerna.

Under säsongen 2020-21 nådde Region Västernorrland 43% av gruppen 65 år och äldre. Genomsnittet i Sverige var 60%. Säsongen 2021-22 förbättrades vår vaccinationstäckning avsevärt och nådde en ny rekordnivå på 67,8%.

Vecka 24, 2022 publicerar Folkhälsomyndigheten en sammanfattande nationell influensarapport för säsongen 2021-22 som kan nås via deras hemsida:

Influensa veckorapporter – sjukdomsstatistik — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)


Tillbaka till toppen