Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tf enhetschef till Intensiv- och Dagsjukvården Sollefteå

Arbetsplatsbeskrivning

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.
Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Intensivvårdsavdelningen i Sollefteå ingår i Länsverksamhet Operation och Intensivvård med verksamhet på tre orter, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Intensivvårdsavdelningen behandlar patienter med svikt eller hot om svikt och innebär ofta andningsstöd samt avancerad övervakning. Avdelningen har även ansvaret för hjärtintensiven (HIA) och uppvakning. Till enheten hör också dagsjukvård operation med anestesimottagning. Inom enheten arbetar specialistsjuksköterskor och undersköterskor, totalt ca 40 tjänster.


Arbetsuppgifter

I rollen som enhetschef har du det samlade lednings- och resultatansvaret för hela intensivvårdsavdelningen avseende, personal, ekonomi, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Du är direkt underställd länsverksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen. Där delar du ansvaret för hela länsverksamhetens fortsatta utvecklingsarbete.

Vår målsättning är att skapa en verksamhet där delaktighet, tydlighet, utveckling och gemenskap är viktiga ledord. Till din hjälp finns övriga chefskollegor, verksamhetsutvecklare samt stödfunktioner inom ekonomi och HR.

Patientsäkerhet, vårdkvalitet och arbetsmiljö är områden som prioriteras högt. Arbetet sker enligt gemensamt framtagna mål, prioriteringar och värderingar för kliniken.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har adekvat akademisk examen inom hälso- och sjukvård eller annan högskoleutbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig. Vi ser helst att du har några års erfarenhet från chefsuppdrag med budget- och personalansvar.

Du är en engagerad chef som leder, motiverar och förser dina medarbetare med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du är duktig på att samordna och få alla delaktiga. Det gäller såväl den interna samverkan som att samverka med externa aktörer. Vidare kommunicerar du på ett tydligt sätt, du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla. Du arbetar målinriktat och fokuserar på resultat.

För att lyckas i rollen är ett strukturerat arbetssätt viktigt men även att arbeta lösningsorienterat. Du bidrar med personlig mognad som gör att du leder med integritet, mod och värme.

Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat 2019-01-28- 2019-12-31, med möjlighet till förlängning. Chefer i Region Västernorrland företräder arbetsgivaren och utövar ett ledarskap med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Du har en god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod,


Välkommen med din ansökan!

Anställning

Tidsbegr Chefsskap

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2019-02-28
Sök jobbet här

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner

Anders Setterqvist
Verksamhetschef
Telefon: +46703249682

Eva Lodin
Vårdförbundet
Telefon: +4662019517