Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Enhetschef Neuropsykiatrisk Affektiv mottagning, Länsverksamhet Psykiatri

Arbetsplatsbeskrivning

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.
Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Arbetsuppgifter

Psykiatriska länsverksamheten bedrivs på 5 orter i Västernorrlands län. Det finns inom verksamheten 9 öppenvårdsmottagningar, 6 vårdavdelningar och ett mobilt psykiatriskt omvårdnadsteam. Verksamheten inom vuxenpsykiatrin präglas av ett tvärvetenskapligt synsätt som tar hänsyn till såväl medicinska, psykologiska som sociala aspekter på patientens problem.

Mottagningen är nyligen bildad efter en sammanslagning av två mindre mottagningar med skilda uppdrag. Ett arbete med att utforma gemensamma rutiner och arbetssätt pågår, och en viktig del av ditt uppdrag blir att stödja personalgruppens fortsatta utveckling mot att hitta bra samarbetsformer och en god teamkänsla.

Mottagningens huvudsakliga målgrupp är personer med ADHD och andra neuropsykiatriska tillstånd, där det finns behov av utredning och behandling inom specialistpsykiatrin. Vid enheten behandlas också personer med Affektiva tillstånd, ofta i kombination med neuropsykiatrisk problematik. Samtalsbehandlingar, farmakologisk behandling och psykodeduktiva insatser i grupp och enskilt är exempel på enhetens utbud. Bedömningar efter remiss eller egen vårdbegäran, utredningar, behandling och uppföljning ingår i öppenvårdsprocessen, precis som vid klinikens övriga öppenvårdsmottagningar.

Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete och för att lyckas i uppdraget behövs ett genuint intresse för att utveckla verksamhet och medarbetare. Som enhetschef leder, utvecklar och följer du verksamheten i enlighet med verksamhetens övergripande uppdrag och mål. Du arbetar på uppdrag av verksamhetschefen och har ett första linjens ledningsansvar för enhetens ekonomi, personal, verksamhet, arbetsmiljö och kvalitetsfrågor. Du förväntas också ha en helhetssyn på klinikens verksamhet. Arbetet ställer krav på en god samverkan med andra enheter inom kliniken, verksamheter inom landstinget och andra samhällsaktörer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har adekvat högskoleutbildning och gärna tidigare erfarenhet av chefs- eller ledarskap inom vården. Erfarenhet av psykiatrisk öppenvård är meriterande. Visst kliniskt patientarbete kan ingå.

Viktigt är att du är öppen för och intresserad av förändrings- och utvecklingsarbete, både när det gäller organisation och arbetssätt inom den psykiatriska vården.

Som person har du goda ledaregenskaper och samarbetsförmåga. Det krävs att du har personlig mognad och väl utvecklad social och kommunikativ förmåga. Professionalism, engagemang, laganda, tillgänglighet och visioner inför framtiden präglar ditt arbetssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Tidsbegränsat chefsförordnande (4 år). Tillsvidareanställning erhålls i förvaltningen inom grundprofessionen.

Anställning

Tidsbegr Chefsskap

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2019-10-20
Sök jobbet här

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner

Kristina Mårtensson
Verksamhetschef
Telefon: +4660181625

Peter Wallner
Vårdförbundet
Telefon: 060-181950

Maria Larsson
Vision
Telefon: +4666089732

Elisabeth Haraldsson
SACO
Telefon: +4660181543