Forska hos oss

Vi erbjuder forskningsanslag, handledning och lokaler för att ge dig möjligheten att forska och bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Genom forskningssamverkan mellan regionerna och universiteten i norra Sverige kan vi erbjuda en bra forskningsmiljö.

Vi ger dig stöd så att du kan kombinera ditt arbete med forskning. Det gör vi genom att bland annat erbjuda:

  • möjlighet att söka olika former av forskningsanslag
  • handledning i statistik och vetenskaplig metodik
  • kurs i grundläggande forskningsmetodik
  • forskarplatser med tillhörande utrustning.

För dig som är intresserad av klinisk forskning finns särskilt stöd att få via Kliniskt forskningscentrum (KFC) som erbjuder både vägledning och laboratoriemiljö.

Film med Lotha Valan, distriktssköterska, som har valt att kombinera sitt jobb med klinisk forskning

Syntolkad version av fimen om Lotha Valan:

Vill du veta mer?

Kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till fou@rvn.se.


Tillbaka till toppen