Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kultur- och bibliotekskonsulent med inriktning litteratur

Arbetsplatsbeskrivning

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regional utveckling utgör tillsammans med hälso- och sjukvård och tandvård regionens tre kärnverksamheter. Förvaltningen har en bred verksamhet som omfattar tillväxt, kollektivtrafik och infrastruktur, miljö och hållbarhet, folkhälsa, kultur och bildning samt internationellt samarbete.
Kulturenheten är en del av Kultur och bildningsverksamheten. I verksamheten ingår även Regionens tre folkhögskolor. Inom kulturenheten arbetar vi för tillgänglig kultur i hela regionen. I enheten ryms regional kultur- och kulturarvsutveckling, konstfrämjande, konstnärlig gestaltning och regionalbiblioteksverksamhet med läs och litteraturfrämjande verksamhet. Genom samfinansierade verksamheter ansvarar vi även för regional scenkonst, regional museiverksamhet samt film och- hemslöjdsfrämjande verksamhet.
Kulturen är viktig i ett hållbart samhällsbygge och för hållbar tillväxt. Region Västernorrland verkar därför för att professionella kulturskapare ska kunna bo, verka och utvecklas i hela Västernorrland.

Regionbibliotek Västernorrland verkar övergripande för regional utveckling och ett hållbart och demokratiskt samhälle. I regionbibliotekets uppdrag ingår Regional biblioteksverksamhet med läs och litteraturfrämjande samt en verksamhet för lättillgängliga nyheter och inläsningstjänst och en regional taltidning.

Regional biblioteksverksamhet är en del av kultursamverkansmodellen och regleras av förordning SFS 2010:2012. Verksamheten arbetar utifrån statlig kulturpolitik, förordning för regional kultur samt bibliotekslag och utifrån relevanta regionala planer och policys. Regional kulturplan för 2019-2022 och regional biblioteksplan för Västernorrland 2019-2022 är styrande för verksamheten. Arbetet vid regionbiblioteket sker i samverkan med aktörer inom vår egen organisation och med regionens kommuner samt civilsamhällets aktörer. I det regionala biblioteksutvecklingsuppdraget samverkar vi med folkbiblioteken i länet för att stödja samarbeten, verksamhetsutveckling och kvalitet.

Arbetsuppgifter

Region Västernorrland söker nu en kultur- och bibliotekskonsulent med inriktning litteratur för en fast tjänst på 50 %.

Det regionala litteraturuppdraget har kartlagts under hösten 2019 och utformas i samråd med litterärt verksamma personer och organisationer i Västernorrland. Kartläggningen har fokuserat på litteraturens infrastruktur, både fysiskt och digitalt. I rapporten lyfts förslag på utvecklingsinsatser som exempelvis digitala plattformar och ateljéer. Satsningar på litterära scener, textkritik och skrivarutbildningar samt på ungas skrivande är också prioriterat.

Arbetsuppgifter:
Bygga upp och föra dialog med författarnätverket och utveckla regionens litteraturfrämjande arbetssätt och kompetens, exempelvis genom att

- Utveckla och arrangera mötesplatser och fortbildningar för verksamma inom litteraturområdet.
- Samverka med övriga medarbetare på kulturverksamheten och regional utveckling kring stödformer samt pågående residenssatsningar och utbyten.
- Delta i nätverksträffar för litteraturområdet på nationell nivå och samverkar med kollegor i andra regioner.
- Fortsatt arbete för att synliggöra regionens författare bl.a. genom projektet "Författare i Västernorrland", tillsammans med Taltidningen Spotlight.

Du rapporterar och följer upp satsningar inom det litteraturfrämjande uppdraget, och samverkar i gemensamma satsningar tillsammans med övriga medarbetare på regionbiblioteket och kulturverksamheten.

Tjänsten är placerad i Härnösand i Regionens hus. Arbetet sker i hela länet och resor nationellt förekommer. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 50%, Tillträde enligt överenskommelse, dock senast 2021-01-01.

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Kvalifikationer

Vi ser att du behöver vara van att jobba självständigt och uppsökande, och att du har god kännedom om litteratur som konstområde. Du har högskoleutbildning inom skivande, litteratur, journalistik, kommunikation, kultur eller närliggande område som vi anser är relevant för uppdraget.

Vi ser också att du behöver erfarenhet av utvecklingsinriktad arbete eller arbete i projekt. Du får gärna ha erfarenhet av inkluderande arbete, arbete med ungdomar/unga vuxna samt nationella minoriteter.

Uppdraget förutsätter att du obehindrat talar och skriver på svenska,
Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, van att formulera dig både lättläst och klarspråk. Om du också behärskar engelska och något minoritetsspråk ser vi det som en tillgång. I arbetet ingår en del resor i länet varför du behöver ha Körkort B.

Du förstår vikten av att lyssna, vet hur du ska få din kommunikation att nå fram och har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap. Du har lätt för att få kontakt med nya människor och att samverka för ett gemensamt mål. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du behöver ha god förmåga att planera, organisera och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt.

Vi erbjuder ett omväxlande och nyskapande arbete där du får var med och utveckla nya arbetsformer och nätverk.Varmt välkommen med din ansökan till oss på Kulturenheten, Regional utveckling!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställning

Tillsvidareanställn

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2020-09-23
Sök jobbet här

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner

Maria Oldenmark
Regional Kulturchef
Telefon: +4661180263

Sofia Lundin
SACO
Telefon: +4661184031