Ett par händer som håller i en mobiltelefon

Om Energikontoret

Energikontoret Västernorrland är en oberoende resurs inom energifrågor och ett regionalt samverkansorgan utan vinstintresse.

Vårt uppdrag

Vår uppgift i stort är att bidra till en hållbar utveckling med Västernorrland som utgångspunkt. I vårt uppdrag ingår att öka andelen förnybar energi och att få företag och offentlig verksamhet att effektivisera sin energianvändning och spara på våra naturresurser. 

Energikontoret har genom Energimyndigheten uppgiften att samordna den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Det finns över 450 energikontor i Europa. Vi är en viktig del av EU:s energipolitik och drivs i enlighet med EU:s stadgar som oberoende energiorgan.

Energikontoret har en viktig roll när det gäller energieffektivisering och klimatarbete tillsammans med lokala och regionala aktörer. Vi initierar och medverkar i en omfattande projektverksamhet.

Kontakta oss

Du hittar oss på Storgatan 1 i Regionens hus i Härnösand. Energikontoret är en del av förvaltningen Regional utveckling, enheten för miljö och hållbarhet.

Våra medarbetare

Sofia Mackin, verksamhetsledare 
070-283 11 48
sofia.mackin@rvn.se

Marta Bystrowska, samordnare (RUL)
073-842 70 37
marta.bystrowska@rvn.se

Emma-Lee Björk, projektledare (ramprojekt Förnybar energi)
0611-80457

David Tengerström, projektledare (Förnybart 2030)
076 141 17 33
david.tengerstrom@rvn.se 


Tillbaka till toppen